sanne geertje hoofdstuk2

Startspot.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.nl

Overzicht

Bronnen

De bronnen die horen bij: De korte verklaring

Inleiding

Aan het einde van de 19e eeuw koos de Nederlandse regering voor uitbreiding van haar macht over geheel Nederlands-IndiŽ. Men wist, dat daarvoor meer geweld noodzakelijk zou zijn: niet ieder volk zou zich zondermeer neerleggen bij de Nederlandse overheersing. Een bekend voorbeeld hiervan is de jarenlange strijd tegen de bevolking van Atjeh. Vanaf 1873 tot ongeveer 1918 voerde het Nederlandse leger hier strijd en ook daarna bleef het onrustig. Het Nederlandse gezag wilde van alle inlandse vorsten een contract, waarin de vorsten beloofden het Nederlandse gezag te accepteren en te respecteren. Op deze manier hoopten de Nederlanders toekomstige conflicten te kunnen voorkomen. Je vindt van dergelijke contracten hier twee voorbeelden: de verklaring van 18 artikelen, afgelegd door verschillende vorsten van Atjeh in de jaren 1876-1884 en de zogenaamde korte verklaring.

De korte verklaring Bron A Vraag 1

De korte verklaring Bron A Vraag 1

1. In de zogenaamde korte verklaring doet de inlandse vorst in feite drie beloftes. Omschrijf ze alle drie in je eigen woorden. ◊ Een bepaald deel land behoort Nederlands-IndiŽ toe. ◊ Hij zal vechten tegen de vijanden van Nederland en vrienden zijn met de vrienden van Nederland. ◊ Hij zal alle bevelen namens de Koningin opvolgen.

De korte verklaring Bron B Vraag 2

2. Wat was voor het Nederlandse gezag het belang van artikel 18? ◊ In dit artikel werd er geprobeerd om oorlog te voorkomen door alles wat met regeren van het land te maken had, zo goed mogelijk te laten verlopen.

De korte verklaring Bron B Vraag 3

3. Tegen een aantal van de 18 artikelen zullen de vorsten van Atjeh geen bezwaar hebben gehad. Waarschijnlijk hielden ze zich daar voor de komst van de Nederlanders ook al aan. Probeer drie van die punten te vinden en leg uit waarom je die hebt gekozen. ◊ Aan artikel 17 zullen ze zich ook wel hebben gehouden, want als de leider dood gaat moet er toch een nieuwe leider komen. ◊ Artikel 16 gaat over het aanhouden van langsvarende schepen in nood en ik denk dat ze zich daar ook wel aan hadden gehouden zonder de Nederlanders. Ik zou tenminste die langsvarende schepen hebben geholpen in de hoop op een ?fooi?? ◊ Artikel 10 lijkt mij ook vrij logisch, want wat moet je anders met mensen die geen vast land hebben om te wonen?!

De korte verklaring Bron B Vraag 4

De korte verklaring Bron B Vraag 4

4. Je zoekt nu uit de 18 artikelen een artikel wat betrekking heeft op bestuurlijk gebied, een op het gebied van de rechtspraak, een op economisch gebied en tenslotte een op het gebied van de belastingen. Bij elk artikel moet je met eigen woorden uitleggen wat er volgens jou veranderde voor de vorsten van Atjeh, die hiermee instemden. ◊ Artikel 11 heeft betrekking op de rechtspraak. Dit is, omdat het gaat over wat voor straffen misdadigers krijgen. ◊ Artikel 5 heeft betrekking op de belastingen, want het gaat er over dat de belastingen niet meer verhoogd mogen worden zonder toestemming. ◊ Artikel 2 gaat over het besturen van het land en dit artikel is erg belangrijk. Er wordt belooft dat het land rechtmatig wordt bestuurd ed. ◊ Eigenlijk alle artikelen gaan over de economie, want deze artikelen zijn er voor dat Nederland veel geld kan verdienen en de economie beter draait.

De korte verklaring Bron B Vraag 5

5. Beredeneer of het tekenen van de 18 artikelen voor de vorsten van Atjeh een grote verandering in hun positie betekende of juist niet. Want dat zal zeker een rol hebben gespeeld bij hun bereidheid om wel of niet te tekenen. Geef drie argumenten voor je keuze. ◊ Ik denk dat als de vorst van Atjeh deze artikelen zou teken dat het dan zeker wel invloed op zou hebben op hun positie. Ik denk dit omdat: 1. Nederland krijgt erg veel macht over hun 2. Alles moet worden overlegt voordat er een beslissing kan worden genomen. 3. Er is een grote kans dat ze helemaal niets meer te zeggen krijgen en alle artikelen tegen hun wordt gebruikt.

Door Sanne&Geertje i.s.m sanne-geertje-hoofdstuk2.startspot.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 5 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?